Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018-03-02 08:35:19

2018 оны 03 сарын 02-ны өдөр                                     Дугаар А/193                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Нийслэл Улаанбаатар хотод такси үйлчилгээ эрхлэх нөхцөл, боломжийг сайжруулах, холбогдох стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

 

Ахлагч                                              -Нийслэлийн Засаг даргын ахлах зөвлөх

 

Гишүүд:                                            -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн

                                                         хэлтсийн дарга;

 

                                                        -Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын дарга;

 

                                                        -Нийслэлийн Газрын албаны дарга;

 

                                                        -Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын дарга;

 

                                                        -Замын цагдаагийн албаны Нийслэлийн замын хөдөлгөөний

                                                        хяналтын газрын дарга;

 

                                                        -“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын дарга;

 

                                                        -“Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал;

 

                                                        -“ЦББ” ХХК-ийн такси эрхэлсэн захирал /тохиролцсоноор/;

 

                                                        -“УБТТС” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал /тохиролцсоноор/;

 

                                                        -“Мөнх такси” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал /тохиролцсоноор/.

 

Нарийн бичгийн

дарга                                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,

                                                        эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн;

                                                           

                                                        -Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын такси үйлчилгээ

                                                        хариуцсан мэргэжилтэн.

       

        2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан саналыг боловсруулж, 2018 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэгт даалгасугай.

 

 

 

 

 

                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                      БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН      

                                      ЗАХИРАГЧ                                               С.БАТБОЛД