Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай

2017-11-29 08:10:37

2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр                             Дугаар А/911                                     Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрх хүчингүй

болгох тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/721 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр хавсралтаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг нь нэг удаа үнэ төлбөргүй өмчлүүлсэнтэй холбогдуулан доор дурдсан нэр бүхий 342 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болсонд тооцсугай:

 

       2. "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2003 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 52 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Мөнх-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2004 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/319 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Цогтсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 118 дугаар захирамжийн иргэн Н.Баасаннямд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 274 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Сэрээтэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 359 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Түмэндэмбэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар захирамжийн иргэн О.Цэрэнпил, Н.Дэлгэржаргал, Н.Дэлгэр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 35 дугаар захирамжийн иргэн О.Отгончимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 100 дүгээр захирамжийн иргэн С.Болд, Ц.Сугаржав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 111 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Адъяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 144 дүгээр захирамжийн иргэн И.Мөнхбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 174 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Мандахсайханд,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 115 дугаар захирамжийн иргэн М.Жонхолдой, Ж.Галбадрах нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 204 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Оюун-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 185  дугаар  захирамжийн  иргэн  Ч.Цагаачид,  "Газар   эзэмших  эрх  олгох  тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 268 дугаар захирамжийн иргэн У.Саруултөгсөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 446 дугаар захирамжийн иргэн В.Оюундарь, Б.Ганболор нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 253 дугаар захирамжийн иргэн Г.Лхагвасүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 540 дүгээр захирамжийн иргэн П.Цэндсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 380 дугаар захирамжийн иргэн О.Ундрахад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 294 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Ирэх-Ирээдүйд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 192 дугаар захирамжийн иргэн Б.Бархасрагчаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн   37 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цогзолмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 80 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мажигсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 190 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Батдэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 217 дугаар захирамжийн иргэн Г.Нарангэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн   252 дугаар захирамжийн иргэн А.Алтансүхэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 424 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Цэгмэдэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 66 дугаар захирамжийн иргэн Р.Энхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/90 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/121 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Дархижавт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 105 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 274 дүгээр захирамжийн иргэн М.Оюунбилэг, О.Эрдэнээ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 328 дугаар захирамжийн иргэн Г.Мөнгөнзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/205 дугаар захирамжийн иргэн Н.Оюунчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 324 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Батзоригт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 378 дугаар захирамжийн иргэн Т.Саранзул, Б.Мөнхбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 373 дугаар захирамжийн иргэн Д.Уранцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 400 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Туяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 499 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Ганхүү, Б.Бат-Амгалан, Б.Энхбаатар, М.Ууганбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 451 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Болдсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 14 дүгээр захирамжийн иргэн П.Нямсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 37 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Алтаншагайд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны    02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 33 дугаар захирамжийн иргэн Х.Баттогтоход, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/97 дугаар захирамжийн иргэн Д.Досмаа, Ё.Наранбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн С.Оргилболд, С.Тунгалаг, Ж.Даш нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 155 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цогбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/150 дугаар захирамжийн иргэн Н.Өнөрбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/170 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Өлзийзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 233 дугаар захирамжийн иргэн Э.Отгонбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 355 дугаар захирамжийн иргэн О.Эрдэнэчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/303 дугаар захирамжийн иргэн Т.Мөнгөнцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 264 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Түмэн-Ерөөлд,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 270 дугаар захирамжийн иргэн Т.Дариймаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 299 дүгээр захирамжийн иргэн С.Наранбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 332 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Нарангэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 333 дугаар захирамжийн иргэн С.Должинсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 318 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Төртогтоход, Т.Оюунжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 395 дугаар захирамжийн иргэн Г.Наранбат, Р.Даваажаргал нарт,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/463 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Янжиндулам, Ж.Сэржмядаг, Ж.Лхагвасүрэн, С.Эрдэнэ-Очир, Б.Батхишиг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/69 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Бат-Оргилд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 110 дугаар захирамжийн иргэн Л.Түвшинтөгсөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын   04-ний өдрийн 140 дүгээр захирамжийн иргэн И.Ганчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 282 дугаар захирамжийн иргэн С.Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 302 дугаар захирамжийн иргэн З.Эрхэмбаатар, Ц.Лафизаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 236 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нямцэрэн, С.Базарханд нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 337 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын  29-ний өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нямаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 449 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Энхтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн иргэн Б.Оюунцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 508 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нэргүйд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/408 дугаар захирамжийн иргэн Д.Дуламжавт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 450 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн  А/343 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Бат-Амгалан, Н.Сарангэрэл нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/354 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Бадамхоролд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/338 дугаар захирамжийн иргэн С.Сүхбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны  12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 487 дугаар захирамжийн иргэн З.Мөнхзаяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжийн иргэн Э.Гансувдад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/57 дугаар захирамжийн иргэн Б.Рэнцэнхандад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны   02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/51 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Солонгод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/46 дугаар захирамжийн иргэн Л.Болорбаатар, И.Сэлэнгэ, И.Нарантуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/48 дугаар захирамжийн иргэн С.Цогтжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/120 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ганбаатар, Б.Наранцэцэг, Б.Эрдэнэцэцэг, Г.Чимгээ, Ж.Цогтбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/146 дугаар захирамжийн иргэн Д.Бат-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/199 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Жаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн Т.Энхжаргал, Б.Баяраа, З.Баярбат, Л.Даваа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганбаяр, Д.Батхишиг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Р.Тогтохбаатар, Р.Оюунбат, Т.Пүрэв-Очир нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/199 дүгээр захирамжийн иргэн В.Баатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Дорждагва, Г.Даваадорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/213 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Энх-Амгаланд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/245 дугаар захирамжийн иргэн С.Батдэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 306 дугаар захирамжийн иргэн Б.Курметхаанд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 429 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Нарантуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн С.Энхбаатар, Д.Түмэнбаяр, Б.Баатар, Б.Дамба, Г.Наранбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/339 дүгээр захирамжийн иргэн П.Батнямд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн М.Үржиндолгор, Ч.Туяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн  А/384 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Баярсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/411 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Үүрийнцолмонд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/546 дугаар захирамжийн иргэн П.Дагвадорж, Г.Гантуяа, Б.Мөнхбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/387 дугаар захирамжийн иргэн Ө.Жанилд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганболдод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 637 дугаар захирамжийн иргэн Л.Хурцгэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/438 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэцэгболд, Р.Ганбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/559 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Сэртөгсөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/01 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Гомбод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/48 дугаар захирамжийн иргэн А.Хонгорзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ариунцэцэг, Б.Дэмбэрэл, Б.Сэлэнгэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн М.Мөнхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/83 дугаар захирамжийн иргэн Г.Доржпүрэвт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Б.Дашдаваа, С.Батсүрэн, Р.Болормаа, В.Эвшинхорлоо, О.Жанчивдорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/170 дугаар захирамжийн иргэн Д.Зоригтбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн И.Мягмарсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/224 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Энхтуяад,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 258 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Баттогтоход, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Л.Одончимэг, С.Ганзам нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/278 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Отгонбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/276 дугаар захирамжийн иргэн Б.Сувдад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/305 дугаар захирамжийн иргэн В.Алзахгүй, С.Даваасүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан  дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/296 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баттулгад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Банязүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 343 дугаар захирамжийн иргэн Б.Хатанбаатар,  Г.Марал-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 363 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Шинэ-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/330 дугаар захирамжийн иргэн Д.Бямбасүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/269 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Саруултөгс, Ж.Болортуяа, С.Уранчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/471 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Тамирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Оюун-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Лхагвадорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/414 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Энхцэцэг, З.Чулуунбат, Д.Цогтбаяр, Ц.Дашзав, Б.Отгонбаяр, П.Баттулга, Б.Өвгөнхүү, Г.Алтангэрэл, Б.Оюунчимэг, О.Болормаа, Г.Зоригт нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/388 дугаар захирамжийн иргэн Б.Тэмүүжинд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/390 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Цэрэндуламд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/272 дугаар захирамжийн иргэн Д.Жавхланд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 450 дугаар захирамжийн иргэн Ю.Энхчимэг, Р.Лхагвасүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/301 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Отгонжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/362 дугаар захирамжийн иргэн Т.Амартүвшин, Т.Алтанцэцэг, Ч.Цогтдэлгэр нарт,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/306 дугаар захирамжийн иргэн Б.Болд-Ундрахад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/435 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Цогзолмаа, Ч.Баянмөнх нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/362 дугаар захирамжийн иргэн П.Баярмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/364 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Болормаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/645 дугаар захирамжийн иргэн Г.Насанбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/647 дугаар захирамжийн иргэн Г.Номинхишигт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/650 дугаар захирамжийн иргэн Д.Чулуунцэцэг, Ц.Баатарзориг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 562 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Төмөрбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Ө.Долгорсүрэн, М.Сүрэнхорлоо нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/437 дугаар захирамжийн иргэн Э.Насанжаргал, С.Мөнхтэмүүлэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 635 дугаар захирамжийн иргэн Э.Одонтамирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Н.Нямдаваа, Н.Ням-Очир нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/331 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Должинсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Энхцэцэг, Т.Энхчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нарантуяа, А.Пүрэвдорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Бурмаа, И.Эрдэнэчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/125 дугаар захирамжийн иргэн М.Алтансүхэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/90 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Баярмаа, С.Энэбиш нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/101 дүгээр захирамжийн иргэн С.Дашнямд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 94 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Баяртогтох, Э.Ганбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 98 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Нарантуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/114 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Оюунд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан  дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/143 дугаар захирамжийн иргэн Г.Сэргэлэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/100 дугаар захирамжийн иргэн П.Нансалмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/178 дугаар захирамжийн иргэн Х.Хүрэлцэцэг, Х.Даваасүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/112 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Янжмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 148 дугаар захирамжийн иргэн А.Ганхуяг, П.Даш-Яйчил нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 149 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Ганзоригт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/175 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Эрдэнэчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/176 дугаар захирамжийн иргэн Т.Баяржавхланд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн И.Дооров, П.Бадам, Б.Өлзийсайхан, С.Болор-Эрдэнэ, Б.Өлзийсайхан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 186 дугаар захирамжийн иргэн Б.Даваад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 192 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цолмон, Ш.Тогтохбаяр, О.Эрдэнэтуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/248 дугаар захирамжийн иргэн Д.Доржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн С.Адилбиш, О.Уранцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай"  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн А.Одгэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Очир, Д.Ганцэцэг, С.Лхагватуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/261 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Соёлмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/482 дугаар захирамжийн иргэн Б.Бүрнээд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/485 дугаар захирамжийн иргэн О.Бямбадоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн Я.Амартүвшинд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/202 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Түмэнтогтох, Ц.Түмэнжаргал, Г.Баярсайхан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/236 дугаар захирамжийн иргэн Б.Амангүлд,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн О.Цэрэнханд, Б.Нямсүрэн, Ц.Цог, Ө.Жаргалтайван, Б.Одбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 363 дугаар захирамжийн иргэн Л.Чулуунхүүд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/789 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Баярзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/30 дугаар захирамжийн иргэн М.Эрдэнэбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжийн иргэн Н.Оюунд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/74 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Чадраавал, Ч.Тэмүүлэн, Э.Анхтуяа, Ч.Тэмүүжин нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай"  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн М.Мөнхжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/133 дугаар захирамжийн иргэн М.Бат-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/141 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Мөнхбаатар, Б.Санж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны    03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/142 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Сувдаа, Д.Жамбал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/167 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/211 дүгээр захирамжийн иргэн А.Ариунаа, Б.Чулуунбаяр, Ч.Энхтүвшин, Э.Алтанхуяг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/244 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Чинбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/246 дугаар захирамжийн иргэн Б.Оргилболдод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/287 дугаар захирамжийн иргэн Э.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн  А/163 дугаар захирамжийн иргэн С.Сайнтуяад,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/287 дугаар захирамжийн иргэн Н.Данзанпэлжээд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/264 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Эрдэнэбилэг, С.Алтанхундага нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/268 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Мөнхдорж, О.Хүрэлбаатар, Ю.Булгамаа, Б.Ганзориг, Б.Лхагвасүрэн, Э.Анхбаяр, Ч.Мөнхцацрал, Д.Самдан, С.Төрмөнх, Э.Болорсондор нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн Б.Энхтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/310 дугаар захирамжийн иргэн Д.Цэцэгмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/312 дугаар захирамжийн иргэн М.Төмөрмөнхөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/317 дугаар захирамжийн иргэн Б.Тогосмаа, Д.Лида нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/411 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Тунгалаг, С.Дуламжав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай"  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны   06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/324 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Бат-Эрдэнэ, Д.Содномжамц, Д.Баясгалан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/335 дугаар захирамжийн иргэн З.Батболд, Б.Мөнхтуяа, Д.Баттогтох, Э.Нэргүй нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/227 дугаар захирамжийн иргэн Б.Булганчимэг, Н.Баатарцогт нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/249 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Жаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын    2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Д.Мөнгөнтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Ууганцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/358 дугаар захирамжийн иргэн Д.Сувд, Б.Энх-Оргил, С.Туул нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/359 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Энхзаяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/360 дугаар захирамжийн иргэн П.Туул, Ж.Нарантунгалаг, Д.Хүрэлхүү, О.Бор, Э.Боргил нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Х.Сүхжаргал, Б.Алтангэрэл нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/266 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/304 дүгээр захирамжийн иргэн П.Түвшинжаргалд,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Д.Отгонбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/400 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Мөнх-Оюунд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/401 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Баярчимэг, Н.Буянтогтох, Б.Саранцэцэг нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                      БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН      

                                      ЗАХИРАГЧ                                                                                С.БАТБОЛД