Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай

2017-09-11 08:20:39

2017 оны 09 сарын 11-ний өдөр                                     Дугаар А/684                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрх хүчингүй

болгох тухай

 

 

           Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

          Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байсан газрыг нь Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/517 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтад заасны дагуу нэг удаа үнэ төлбөргүй өмчлүүлсэнтэй холбогдуулан дараахь нэр бүхий 96 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болсонд тооцсугай:

           

          "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2003 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 159 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Гэрэлтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны  05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 120 дугаар захирамжийн иргэн Л.Жамц-Осорт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 348 дугаар захирамжийн иргэн Н.Наран, С.Бадамдорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 15 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 54 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Бат-Очирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 54 дүгээр захирамжийн иргэн З.Алтанхуягт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 142 дугаар захирамжийн иргэн Б.Жавзмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 169 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Оюунчимэг, Т.Бямбажав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 206 дугаар захирамжийн иргэн Т.Баяраад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийн  256 дугаар захирамжийн иргэн О.Ганбат, Ц.Оюунцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 297 дугаар захирамжийн иргэн Г.Энхтүвшин, Ц.Ганзориг, Ж.Гантөмөр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 86 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанцолмонд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 179 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Цэнд-Аюушт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 186 дугаар захирамжийн иргэн  Д.Наранцацрал, Э.Гэрэлт-Од нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/250 дугаар захирамжийн иргэн А.Ганбаяр, Д.Цогбадрах нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 296 дугаар захирамжийн иргэн З.Нямсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 400 дугаар захирамжийн иргэн О.Золхүү, О.Үнэнтуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 451 дүгээр захирамжийн иргэн А.Өлзийт, А.Мөнхсайхан, Ц.Сэргэлэнбаатар, Д.Эрдэнэбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 33 дугаар захирамжийн иргэн Э.Дуламжав, Б.Сувд-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 103 дугаар захирамжийн иргэн Р.Хүрэлбаатар, Л.Тэрбиш, М.Энхтуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 168 дугаар захирамжийн иргэн С.Цогтбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 228 дугаар захирамжийн иргэн Г.Нямсүрэн, Л.Энхтуяа, Б.Өлзийбуян нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн  259 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Энхтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 293 дугаар захирамжийн иргэн М.Амарсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 318 дугаар захирамжийн иргэн С.Оюунтунгаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 352 дугаар захирамжийн иргэн Д.Лхам, Ц.Амартүвшин нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 293 дугаар захирамжийн иргэн Д.Мөрөнтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 318 дугаар захирамжийн иргэн Т.Наранцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 268 дугаар захирамжийн иргэн Х.Гансанноровт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын  25-ны өдрийн  307 дугаар захирамжийн иргэн Г.Оюунцэцэг, Б.Батбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны  02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/46 дугаар захирамжийн иргэн З.Цэмбэлдулам, Ц.Эрдэнэ-Очир, О.Оюунчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/134 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Билэгсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Х.Батмөнхөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/401 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Мөнхзул, Э.Батцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/404 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Зоригт, З.Анхбаяр, В.Хүүхэнбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн   А/249 дүгээр захирамжийн иргэн А.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн  А/418 дугаар захирамжийн иргэн Э.Батболд, Ё.Лхагва-Очир, Т.Догсолмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Мөнхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Алтангэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/224 дүгээр захирамжийн иргэн М.Шагдарсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/169 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Сэрээтэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжийн иргэн Л.Дашцэнгэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын  05-ны өдрийн А/224 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Нарантуяа, Б.Дашбалбар, О.Давааням нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/295 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн иргэн Л.Хүдэрбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Алтанзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн  А/252 дугаар захирамжийн иргэн С.Бумбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн  А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Сачийхангайд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн С.Мөнхтуяа, Н.Золзаяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/319 дүгээр захирамжийн иргэн С.Баасанд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Эрдэнэчимэг, Ч.Өлзийням, Х.Хэрлэн, Г.Сарангуа, Ц.Дэлгэрмаа, Ч.Ойдов, Т.Лянхуацэцэг, О.Төрмөнх нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Р.Нямдаваад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/76 дугаар захирамжийн иргэн М.Юмжирдулам, П.Цэндлхагва нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Загарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/211 дүгээр захирамжийн иргэн С.Уранчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/211 дүгээр захирамжийн иргэн П.Дашрагчаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Л.Батбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/317 дугаар захирамжийн иргэн Д.Наранцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/264 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Очирбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/335 дугаар захирамжийн иргэн О.Алтанцэцэгт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                С.БАТБОЛД