“Чандмань” цогцолбор сургуулийн нэр өөрчлөх тухай

2017-06-28 08:55:21

2017 оны 06 сарын 28-ны өдөр                                           Дугаар А/483                                     Улаанбаатар хот

 

 

 

 

“Чандмань” цогцолбор сургуулийн

нэр өөрчлөх тухай

 

 

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.3, 30.1.6-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Нийслэлийн Налайх дүүргийн “Чандмань” цогцолбор сургуулийн нэрийг “103 дугаар сургууль” болгон өөрчилсүгэй.

 

        2.Нэр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан сургуульд тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэн олгохыг Нийслэлийн Боловсролын газар /Ж.Гантулга/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                            С.БАТБОЛД