Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай

2017-06-20 08:25:38

2017 оны 06 сарын 20-ны өдөр                                     Дугаар А/467                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрх хүчингүй

болгох тухай

 

 

         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/236 дугаар захирамжийн 1, 2 дугаар хавсралтаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг нь нэг удаа үнэ төлбөргүй өмчлүүлсэнтэй холбогдуулан доор дурдсан нэр бүхий 562 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болсонд тооцсугай:

 

         “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны  05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/315 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Баасанжаргалд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/711 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Бат-Отгонд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/812 дугаар захирамжийн иргэн Г.Нямцэцэгт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/51 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Ууганцэцэгт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын  2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/133 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мөнх-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/258 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Чинзоригт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/339 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Уянгад, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/368 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Өөдөс, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/365 дугаар захирамжийн иргэн Ө.Баттөгс, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/398 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Золзаяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/398 дугаар захирамжийн иргэн З.Анхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дүгээр захирамжийн иргэн А.Ариунцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дугаар захирамжийн иргэн Г.Түвшинжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дүгээр захирамжийн иргэн А.Бат-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Сэлэнгэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Батхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганзориг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дүгээр захирамжийн иргэн С.Доржбат, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Төмөрсуурьт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн  Засаг  даргын  2008 оны  04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 111 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Доржбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 192 дугаар захирамжийн иргэн  Д.Буянтогтох, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 417 дугаар захирамжийн иргэн Д.Төмөрбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 417 дугаар захирамжийн иргэн  Б.Саранзаяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 125 дугаар захирамжийн иргэн  Д.Буяннэмэх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 484 дүгээр захирамжийн иргэн С.Оюунбилэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 423 дугаар захирамжийн иргэн  Б.Мөнгөө, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 573 дугаар захирамжийн иргэн  Х.Баянжаргал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн  Д.Энхтуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Рэнцэнханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Ариунболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Цэрэндэжид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн В.Нарантуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Уламбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Батмөнх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Бэххуяг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Эрдэнэцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Энхтуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Батдэлгэр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Б.Лүндэндорж, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Янжмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Отгон, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 63 дугаар захирамжийн иргэн О.Дуламсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 44 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Рэнцэнханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 225 дугаар захирамжийн иргэн Т.Анхцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 270 дугаар захирамжийн иргэн Д.Уранбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 270 дугаар захирамжийн иргэн Д.Баярсамбуу, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 270 дугаар захирамжийн иргэн Т.Батбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 357 дугаар захирамжийн иргэн С.Одончимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 395 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 395 дугаар захирамжийн иргэн Д.Наранцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 214 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Баянмөнх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 385 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цагаанцоож, "Газар эзэмших эрх  олгох  тухай" Баянзүрх  дүүргийн  Засаг  даргын  2013 оны  08  дугаар  сарын 05-ны өдрийн 385 дугаар захирамжийн иргэн Г.Эргээ, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 388 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баатарсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 624 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Энхбаатар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 116 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтангэрэл, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 178 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ичинхорлоо, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 178 дугаар захирамжийн иргэн Л.Батчулуун, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн Г.Хишигчулуун, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Золбоо, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн Т.Мөнхчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн С.Оюундарь, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 257 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батмагнай, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 348 дугаар захирамжийн иргэн Л.Эрдэнэ-Очир, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 348 дугаар захирамжийн иргэн О.Магван, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны  09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 430 дугаар захирамжийн иргэн Д.Болор-Эрдэнэ, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 429 дүгээр захирамжийн иргэн З.Оюун, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 546 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ууганцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 546 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Төгсхорол, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 585 дугаар захирамжийн иргэн Х.Батболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 104 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Чимид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 104 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Эрдэнэпүрэв, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 109 дүгээр захирамжийн иргэн А.Хоролмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 173 дугаар захирамжийн иргэн П.Очирхуяг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 173 дугаар захирамжийн иргэн О.Баргилт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 259 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Үнэнбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Сайнбилэг,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Г.Алтангэрэл, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 343 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батмөнх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 363 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ундармалцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 438 дугаар захирамжийн иргэн С.Эрдэнэ-Очир, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 438 дугаар захирамжийн иргэн Э.Эрхэмболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 562 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Бямбацэрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 562 дугаар захирамжийн иргэн Т.Оюун-Эрдэнэ, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 634 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Очирбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 634 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Одбаатар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 634 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Гантүвшин, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 30 дугаар захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 30 дугаар захирамжийн иргэн Б.Анар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 30 дугаар захирамжийн иргэн Н.Цэрэнчимэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 98 дугаар захирамжийн иргэн Ю.Мөнхтөгс, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 149 дүгээр захирамжийн иргэн М.Гандолгор, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 149 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Ганцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 149 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Анхбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 149 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Мөнхцацрал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 192 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Саранчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 363 дугаар захирамжийн иргэн Б.Дэлгэрсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 363 дугаар захирамжийн иргэн Г.Зогсообаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 364 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Лхагвасүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 364 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Наранцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын  2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн  А/438 дугаар захирамжийн иргэн Я.Аюурзана, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/71 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Рагчаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/71 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Булганцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 258 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанцаг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 308 дугаар захирамжийн иргэн Э.Батжаргал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 71 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Отгонбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын  06-ны өдрийн  А/280 дугаар захирамжийн иргэн Р.Оюунбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн  А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Баянжаргал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/116 дугаар захирамжийн иргэн М.Батчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын  08-ны өдрийн А/359 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Батсайхан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/359 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын  08-ны өдрийн А/387 дугаар захирамжийн иргэн Х.Баасандорж, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын  09-ний өдрийн 48 дугаар захирамжийн иргэн Г.Мөнхцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын  09-ний өдрийн А/436 дугаар захирамжийн иргэн С.Оюутуяа "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 187 дугаар захирамжийн иргэн    Д.Дагвадорж,   "Газар  эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 115 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батмөнх, Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар захирамжийн иргэн Н.Бадрал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/304 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Энхжин, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн  167 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цагаач, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Ууганбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Энхтуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Уртнасан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Батмөнх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/339 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Баярсайхан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Саранцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 195 дугаар захирамжийн иргэн Д.Жигжжав, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/265 дугаар захирамжийн иргэн Х.Одгэрэл, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 211 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Ариунтуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 211 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Цэцэгмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/398 дугаар захирамжийн иргэн  И.Занабазар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/398 дугаар захирамжийн иргэн  Ө.Цэрэндулам, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/398 дугаар захирамжийн иргэн О.Ариунцацрал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/398 дугаар захирамжийн иргэн И.Долгорсайхан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/178 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Энхбаясгалан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/178 дугаар захирамжийн иргэн  М.Жаргалсайхан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 232 дугаар захирамжийн иргэн А.Анударь, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/491 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Ягаан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/269 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Бат-Эрдэнэ, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/269 дүгээр захирамжийн иргэн  П.Ганхуягт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 247 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Нямсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 499 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Туяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 499 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/303 дугаар захирамжийн иргэн А.Алтанцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн A/134 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Батцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн A/386 дугаар захирамжийн иргэн Г.Батцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн A/386 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Саранцацрал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн A/213 дугаар захирамжийн иргэн Б.Жамъянноров, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн A/213 дугаар захирамжийн иргэн А.Баттогтох, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн A/331 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Батсүх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн A/91 дүгээр захирамжийн иргэн М.Оюунсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн A/169 дүгээр захирамжийн иргэн М.Зоригтболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн A/170 дугаар захирамжийн иргэн Д.Цэрмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн A/170 дугаар захирамжийн иргэн Г.Чинбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн A/226 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Чимэдлхам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн A/437 дугаар захирамжийн иргэн Ө.Оюунсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн A/176 дугаар захирамжийн иргэн Р.Лхагвадорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн A/252 дугаар захирамжийн иргэн Д.Дөлгөөн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн A/252 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Ганбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн A/252 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн A/261 дүгээр захирамжийн иргэн А.Тэгшбуян, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн A/252 дугаар захирамжийн иргэн О.Тогтохсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн A/260 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цэрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн A/291 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Цэцэгбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн A/291 дүгээр захирамжийн иргэн С.Сундуй, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн A/291 дүгээр захирамжийн иргэн С.Эрдэнэбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн A/291 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Өлзийсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын  17-ны өдрийн A/419 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Саранцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/423 дугаар захирамжийн иргэн Б.Халиунаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/420 дугаар захирамжийн иргэн Б.Чимэдрэгзэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/423 дугаар захирамжийн иргэн Д.Цэцэгхорол, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын  17-ны өдрийн A/423 дугаар захирамжийн иргэн С.Отгонхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/419 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Түвшинжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын  17-ны өдрийн A/419 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Мөнгөн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/419 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Энхбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын  17-ны өдрийн A/419 дүгээр захирамжийн иргэн С.Үүрцайх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/419 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Батнасан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/418 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/197 дугаар захирамжийн иргэн Э.Мөнгөнцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/699 дүгээр захирамжийн иргэн С.Алтан-Өлзийд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/233 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цэцэгсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 215 дугаар захирамжийн иргэн Л.Ганболдод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/125 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нармандахад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/122 дугаар захирамжийн иргэн М.Бадарчид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/518 дугаар захирамжийн иргэн Я.Шинэбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/254 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Ангарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/08 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ононд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/251 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ширзагдад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын  20-ны өдрийн А/173 дугаар захирамжийн иргэн Г.Дуламсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 33 дугаар захирамжийн иргэн Т.Цэрмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/372 дугаар захирамжийн иргэн Д.Оюунгэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн  А/89 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Энхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/855 дугаар захирамжийн иргэн Д.Гантөмөрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын  2012 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/50 дугаар захирамжийн иргэн Х.Наранчимэгт,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/468 дугаар захирамжийн иргэн У.Намсрайдоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/650 дугаар захирамжийн иргэн Ү.Цэрмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/188 дугаар захирамжийн иргэн М.Ганзоригт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/11 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Тогоонхүүд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн Г.Одонтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн Д.Саранчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/326 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мөнхзаяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/855 дугаар захирамжийн иргэн Н.Пүрэвдоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/467 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Гантөмөрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цолмонтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/372 дугаар захирамжийн иргэн Н.Бямбадоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/190 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Анхцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/153 дугаар захирамжийн иргэн Х.Соёл-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/195 дугаар захирамжийн иргэн Н.Сувд-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 74 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Энх-Амгаланд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 97 дугаар захирамжийн иргэн Г.Батхуягт,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/142 дугаар захирамжийн иргэн П.Лхагвасүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/205 дугаар захирамжийн иргэн Б.Адъяанямд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/188 дугаар захирамжийн иргэн М.Ганзоригт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/170 дугаар захирамжийн иргэн Б.Буяндэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/359 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Чимэгээд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/371 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Дариймаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/855 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батгэрэлд,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын  оны  дугаар сарын -ны өдрийн  дугаар захирамжийн иргэн Б.Батнаран,  “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын  ...оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн  дүгээр захирамжийн иргэн Б.Батцолмон, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын  оны  дугаар сарын -ны өдрийн  дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Бэрцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/55 дугаар захирамжийн иргэн С.Одхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/102 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Баярсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/102 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Энхболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 04  дүгээр сарын  23-ны өдрийн А/136 дугаар захирамжийн иргэн Н.Жавхлан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/268 дугаар захирамжийн иргэн Д.Энхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/51 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Энхээ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/169 дүгээр захирамжийн иргэн М.Гончигсумлаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/169 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Одбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/207 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Агваандорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны  09  дүгээр сарын  08-ны өдрийн А/258 дугаар захирамжийн иргэн О.Гүррагчаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/142 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Нандин-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/322 дугаар захирамжийн иргэн Д.Энхмөнх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09  дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/322 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Энхтүвшин, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 20109 оны 07 дугаар сарын  05-ны өдрийн А/169 дүгээр захирамжийн иргэн М.Дулмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/324 дугаар захирамжийн иргэн С.Нямаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/324 дүгээр захирамжийн иргэн З.Сономпэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/451 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ганхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/451 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Төгөлдөр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/451 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Оюунхулан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/86 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанхуяг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/179 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Дангаасүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/179 дүгээр захирамжийн иргэн С.Ариунтуул, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/218 дугаар захирамжийн иргэн Э.Даваадорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09  дүгээр сарын  14-ний өдрийн А/296 дугаар захирамжийн иргэн Г.Сүхбат,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11  дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/352 дугаар захирамжийн иргэн Н.Лхагваа,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11  дүгээр сарын  19-ний өдрийн А/352 дугаар захирамжийн иргэн Н.Төрмөнх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11  дүгээр сарын  07-ны өдрийн А/293 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэнгэл,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 04  дүгээр сарын  06-ны өдрийн А/103 дугаар захирамжийн иргэн Э.Хүрэлсүх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/155 дугаар захирамжийн иргэн А.Дэлгэрмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжийн иргэн Г.Оюунбадрах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжийн иргэн Н.Оюунцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/224 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Сүхбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/228 дугаар захирамжийн иргэн Б.Гантулга, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09  дүгээр сарын  05-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09  дүгээр сарын  05-ны өдрийн А/359 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Мөнх-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/395 дугаар захирамжийн иргэн Б.Алтанцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/395 дугаар захирамжийн иргэн С.Ариунаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/478 дугаар захирамжийн иргэн Гаадан овогтой Баттөмөр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/200 дугаар захирамжийн иргэн Дашдондог овогтой Батсайхан,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/247 дугаар захирамжийн иргэн Дүгэрсүрэн овогтой Цэцгээ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/227 дугаар захирамжийн иргэн Гүржав овогтой Ганхуяг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 307 дугаар захирамжийн иргэн Бямбажав овогтой Батцоож, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Дагдан овогтой Доржпагма, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Донтор овогтой Нансалмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Зугдар овогтой Заяат, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Зэстбалжир овогтой Энхмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Норолхжав овогтой Лхамсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Ойдов овогтой Орхон, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Ядамсүрэн овогтой Балжинням, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/268 дугаар захирамжийн иргэн Норов овогтой Мөнхжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11  дүгээр сарын  10-ны өдрийн А/404 дүгээр захирамжийн иргэн Түмэн-Ойдов овогтой Түмэнжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11  дүгээр сарын  17-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Батхүү овогтой Отгонтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11  дүгээр сарын  17-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Гантүлхүүр овогтой Батхишиг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11  дүгээр сарын  17-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Дамдин овогтой Байгалмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/430 дугаар захирамжийн иргэн Баянжаргал овогтой Цэцэгчулуун, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/430 дугаар захирамжийн иргэн Лувсанбат овогтой Ганболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/46 дугаар захирамжийн иргэн Нямаа овогтой Эрдэнэдолгор, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/134 дүгээр захирамжийн иргэн Ганзориг овогтой Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Далхжав овогтой Байгалмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Дамба овогтой Оюунбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Дашням овогтой Пунт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Хашхүү овогтой Цэцгээ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Төмөр овогтой Лхагважаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06  дүгээр сарын  02-ны өдрийн А/189 дүгээр захирамжийн иргэн Цэрэнваанчиг овогтой Энхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Дагва-Осор овогтой Мөнхтөгс, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Дугар овогтой Шашиймаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Лувсанравдан овогтой Сугирбанди, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Цэвээн овогтой Эрхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/189 дүгээр захирамжийн иргэн Энхбаяр овогтой Сүнжидмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/319 дугаар захирамжийн иргэн Цээсүрэн овогтой Золзаяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/319 дүгээр захирамжийн иргэн Загдсүрэн овогтой Цогт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Баасанхүү овогтой Энхтөр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Баатар овогтой Буяндэлгэр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Готов овогтой Баасанхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Мөнхбат овогтой Мөнх-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Мөнхбат овогтой Оюун-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Хишиг-Очир овогтой Ундармаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Циен овогтой Цогтбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  04-ний өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Ядамсүрэн овогтой Амаржаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09  дүгээр сарын  07-ны өдрийн А/321 дүгээр захирамжийн иргэн Жүгдэрнамжил овогтой Ариунцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/04 дүгээр захирамжийн иргэн Бадамхүү овогтой Өлзийбадрах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/04 дүгээр захирамжийн иргэн Гүнзээ овогтой Батгэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Адъяадорж овогтой Батбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Батбаяр овогтой Баярмөнх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Баярдорж овогтой Оргил, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Гантөмөр овогтой Мягмардорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Гантөмөр овогтой Нямхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Гомбосүрэн овогтой Бямбасүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Даваасүрэн овогтой Бумцэнд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Жамбаа овогтой Энхтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Сонинпил овогтой Энх-Амгалан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Тогоо овогтой Сүнжидмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Төмөрбаатар овогтой Нармандах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 1  дүгээр сарын  13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Чимэдцэен овогтой Ширмэнтогоо, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01  дүгээр сарын  05-ны өдрийн А/01 дүгээр захирамжийн иргэн Мөнхдэлгэр овогтой Ганболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/435 дугаар захирамжийн иргэн Батдэлгэр овогтой Баттөр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/435 дугаар захирамжийн иргэн Лувсанхүү овогтой Лувсандамбаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Амаржаргал овогтой Ургамаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Гийна овогтой Уранбилэг,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Гийнаа овогтой Одбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Гомбо овогтой Ууганбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Ууганбаатар овогтой Оргил, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Данзан овогтой Рэнцэндорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Мижиддорж овогтой Содбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Ноосгой овогтой Жаргалсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Рина овогтой Азбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Сугарбаатар овогтой Энхтүвшин, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Базар овогтой Нацагдорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Ганбаатар овогтой Баярсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Гэндэн овогтой Нямдулам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Уламсайхан овогтой Оюунсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Балтхүү овогтой Оюунгэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Гомбосүрэн овогтой Пүрэвдаваа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Пүрэвсүрэн овогтой Сувд-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Пүрэвсүрэн овогтой Эрдэнэтөгс, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Уртнасан овогтой Оюунбат, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Хайвий овогтой Бэгзсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/264 дүгээр захирамжийн иргэн Халзан овогтой Энхболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/276 дугаар захирамжийн иргэн Баатар овогтой Булганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/276 дугаар захирамжийн иргэн Бүрэнжаргал овогтой Идэрболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн Буджав овогтой Батбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн Сэдрагчаа овогтой Намсрай, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн Сэнгэ овогтой Энхбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/224 дүгээр захирамжийн иргэн Чоймбол овогтой Саранчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн а/295 дугаар захирамжийн иргэн Батбаатар овогтой Даариймаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/296 дугаар захирамжийн иргэн Намсрай овогтой Даваасамбуу, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/297 дугаар захирамжийн иргэн Төмөрхуяг овогтой Жавзанпагма, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/299 дүгээр захирамжийн иргэн Дуламсүрэн овогтой Наранцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/331 дүгээр захирамжийн иргэн Доржмолом овогтой Энх-Амгалан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/390 дугаар захирамжийн иргэн Батмөнх овогтой Наранбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/390 дугаар захирамжийн иргэн Даваахүү овогтой Алимаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/390 дугаар захирамжийн иргэн Олзвой овогтой Түвшинбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  07-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн иргэн Жаргалсайхан овогтой Азжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Дамдинсүрэн овогтой Байгалмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Дарьзав овогтой Өнөрцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Норжмаа овогтой Оюун-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Нямхүү овогтой Тэгшбуян, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Сумъяа овогтой Дарьжав, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Хасбат овогтой Ган-Очир, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Хөх-Өвгөн овогтой Дүүрэнжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Цамба овогтой Дамба, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09  дүгээр сарын  09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Циен овогтой Отгонтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Чадраабал овогтой Баянмөнх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01  дүгээр сарын  01-ний өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн Мягмарсүрэн овогтой Мөнхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Баярцэнгэл овогтой Чандмань-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Ганбат овогтой Энхбаясгалан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Дорж овогтой Тунгалагтуул, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Жамсран овогтой Бадамдулам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Цэдэнраш овогтой Ариунаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн Шар овогтой Баярсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11  дүгээр сарын  24-ний өдрийн А/448 дугаар захирамжийн иргэн Нацагдорж овогтой Нарангэрэл,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Дорж овогтой Наранбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Жигжав овогтой Алтанбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Лхангаа овогтой Даваасүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Чойжилдорж овогтой Отгонтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжийн иргэн Бямбажав овогтой Түвшинжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжийн иргэн Гантөмөр овогтой Хадбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжийн иргэн Гочоосүрэн овогтой Алимаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжийн иргэн Оюунбилэг овогтой Тамир, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжийн иргэн Сандар овогтой Нямжав, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/514 дүгээр захирамжийн иргэн Дамдинсүрэн овогтой Бат-Өлзий, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/814 дүгээр захирамжийн иргэн Сундуй овогтой Баттулга, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Дүйнхэр овогтой Очир, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжийн иргэн Дүгэрсүрэн овогтой Хөхөө, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжийн иргэн Нэргүй овогтой Алтангэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжийн иргэн Рэнцэнсэнгээ овогтой Гансэлэм, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжийн иргэн Халтар овогтой Энхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжийн иргэн Шагдар овогтой Буянзаяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн Мягмарсүрэн овогтой Мөнхжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/90 дүгээр захирамжийн иргэн Лувсандорж овогтой Энхжин, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/90 дүгээр захирамжийн иргэн Хүрэлбаатар овогтой Энх-Амгалан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/101 дүгээр захирамжийн иргэн Лайхан овогтой Амгаланбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04  дүгээр сарын  06-ны өдрийн А/134 дүгээр захирамжийн иргэн Бизъяа овогтой Ганбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04  дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/143 дугаар захирамжийн иргэн Валя овогтой Бямбадорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04  дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/413 дугаар захирамжийн иргэн Лувсанбазар овогтой Батжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04  дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/143 дугаар захирамжийн иргэн Лхагважав овогтой Батням, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Жамбалдорж овогтой Энхцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Бадамханд овогтой Гантулга, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Дашзэвэг овогтой Одонхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Цэвэл овогтой Баярмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн Юндэнбазар овогтой Мөнхбадрах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн Болдоо овогтой Даваажаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн Гуухаан овогтой Очиртунгалаг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн Үст овогтой Бадар-Ууган, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/263 дугаар захирамжийн иргэн Баасансүрэн овогтой Саранцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/251 дүгээр захирамжийн иргэн Лувсанбалдан овогтой Бат-Оргил, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/251 дүгээр захирамжийн иргэн Сундуй овогтой Лувсанбалдан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Жигжидсүрэн овогтой Одгэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Очир овогтой Гомбо, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Ганзориг овогтой Батбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Давааням овогтой Ариунсанаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Мижиддоо овогтой Сэдбазар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Мөнхчулуун овогтой Баасанжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Мэндбаяр овогтой Энхмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Мягмаржав овогтой Намхайжамц, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Пүрэвдаваа овогтой Долгормаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Чойжил овогтой Ачмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн Билэгт овогтой Алтаншагай, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн Ганхуяг овогтой Мөнхжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн Давгадорж овогтой Жаргалсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн Өлзийбадрах овогтой Цэрэнпагма, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/281 дүгээр захирамжийн иргэн Маньбадар овогтой Нямсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/281 дүгээр захирамжийн иргэн Цэдэн-Иш овогтой Баяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Бархас овогтой Гансүх, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Батбаатар овогтой Мөнхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Баянжаргал овогтой Намуун, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Бямбадорж овогтой Батбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Долгор овогтой Нямцэрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Дорж овогтой Нямсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Дорж овогтой Чойжамц, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Мягмарсүрэн овогтой Бат-Орших, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 23 дугаар захирамжийн иргэн Ням овогтой Цоодол, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/316 дугаар захирамжийн иргэн Сэд-Очир овогтой Учрал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/316 дугаар захирамжийн иргэн Чойжилжав овогтой Мягмарсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/319 дугаар захирамжийн иргэн Намсрай овогтой Одгэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  16-ны өдрийн А/351 дүгээр захирамжийн иргэн Авирмэд овогтой Цэрэндаваа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  16-ны өдрийн А/351 дүгээр захирамжийн иргэн Ганхуяг овогтой Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Авирмэд овогтой Эрдэнэ-Олдох, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Баатар овогтой Солонго, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Батхүү овогтой Батбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Нацаг овогтой Идэрсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Өлзийтогтох овогтой Сүхбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Пунцагдорж овогтой Цэцэгмандах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Цэнд-Аюуш овогтой Доржзовод, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09  дүгээр сарын  29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Ядам овогтой Баттөр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/76 дугаар захирамжийн иргэн Балжинням овогтой Оргилсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн    А/76 дугаар захирамжийн иргэн Гочигдорж овогтой Юндэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/76 дугаар захирамжийн иргэн Дамдинсүрэн овогтой Гэрэлмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/76 дугаар захирамжийн иргэн Цэндсүрэн овогтой Чимэддорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/779 дүгээр захирамжийн иргэн Доржбат овогтой Жагзмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Мягмардорж овогтой Пүрэвхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Содномдорж овогтой Дэлгэрмөрөн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Үхэрч овогтой Мягмардулам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Халзан овогтой Атарбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн   А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Цэнд-Адъяа овогтой Хишигсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Эрдэнээ овогтой Ариунзаяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн   А/80 дугаар захирамжийн иргэн Алагшавай овогтой Отгонсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн   А/80 дугаар захирамжийн иргэн Жадамбажав овогтой Ундармаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/80 дугаар захирамжийн иргэн Лувсан-Очир овогтой Сийрйимаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/80 дугаар захирамжийн иргэн Чимэддавга овогтой Түвшинжаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/80 дугаар захирамжийн иргэн Энхжаргал овогтой Дөлгөөн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн Бадамжав овогтой Эрдэнэсаруулд,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2004 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Батсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 73 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Төмөр-Очир, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 174 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Пагам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 174 дүгээр захирамжийн иргэн М.Баасандорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 358 дугаар захирамжийн иргэн О.Уранчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын  2009  оны  05 дугаар  сарын 13-ны өдрийн  175  дугаар  захирамжийн   иргэн Ж.Мөнхтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 389 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Намсрай, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 317 дугаар захирамжийн иргэн А.Нэргүйсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн 399 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Ганаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 388 дугаар захирамжийн иргэн Б.Коля, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 11-ний 435 дугаар захирамжийн иргэн Х.Хишигдорж, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 146 дугаар захирамжийн иргэн Р.Ууганцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 236 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Энэбиш, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/345 дугаар захирамжийн иргэн Г.Нямаажав, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/392 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Бат-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/392 дугаар захирамжийн иргэн Г.Батгэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/392 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нарантуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/392 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нямбат, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 76 дугаар захирамжийн иргэн Б.Наранчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Д.Наранцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/255 дугаар захирамжийн иргэн М.Нямжав, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/278 дугаар захирамжийн иргэн Г.Намжил, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/317 дугаар захирамжийн иргэн Л.Алтанцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/411 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/138 дугаар захирамжийн иргэн П.Лхагвасайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/138 дугаар захирамжийн иргэн Л.Энхтунгалаг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Саруул, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн П.Нямаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/358 дугаар захирамжийн иргэн Б.Алимаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/358 дугаар захирамжийн иргэн М.Амартүвшин, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/237 дугаар захирамжийн иргэн С.Болортуяад,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 75 дугаар захирамжийн иргэн Л.Нарангэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/393 дугаар захирамжийн иргэн Д.Буянболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/284 дүгээр захирамжийн иргэн М.Нямсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/447 дугаар захирамжийн иргэн С.Алтанцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/70 дугаар захирамжийн иргэн Б.Отгонцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/70 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Эрхэмбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/70 дугаар захирамжийн иргэн   Т.Нандинзаяа,  “Газар  эзэмших  эрх  олгох  тухай” Багануур дүүргийн  Засаг даргын  2015 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/54 дугаар захирамжийн иргэн Х.Болдбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/331 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ууганбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/64 дүгээр захирамжийн иргэн М.Мөнхцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/64 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Пүрэв, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/184 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Цогзолмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/364 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Отгонбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/385 дугаар захирамжийн иргэн Т.Номундарь, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/74 дүгээр захирамжийн иргэн О.Амгалантөрд,“Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр  сарын 23-ны өдрийн 217 дугаар захирамжийн иргэн И.Дэлгэр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр  сарын 23-ны өдрийн 217 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Соёлмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 197 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Батхуяг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн С.Цэцэгмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Ганбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн А.Энхболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Цэнд-Аюуш, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Р.Батноров, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Ү.Энхтуяад, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганбаярт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Н.Доржсамбууд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Д.Энхчимэгт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Д.Хонгорзулд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганзоригт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/218 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Нэргүйд холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                                    ЗАХИРАГЧ                                           С.БАТБОЛД