Захирамжийн холбогдох хэсэг болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

2012-10-05 00:00:00

   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1, 40.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

   1.Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт газар эзэмшигч иргэн Б.Эрдэнэчимэг нь үйлчилгээний зориулалтаар эзэмшүүлсэн 139 м2 газрын зориулалтыг зохих зөвшөөрөлгүй өөрчлөн, газрын хэмжээг дур мэдэн 236 м2-аар нэмэгдүүлэн төрийн өмчийн газар дээр 375м2 суурь бүхий орон сууцны барилга барьж газрын болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, “Иргэн хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ”-ний нөхцөл, болзлыг биелүүлэх үүргээ зөрчсөн байх тул нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 577 дугаар захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэчимэгт холбогдох хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

   2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан иргэн Б.Эрдэнэчимэгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, түүнтэй байгуулсан газар эзэмшүүлэх гэрээг цуцлахыг нийслэлийн Газрын алба /М.Батсайхан/-нд даалгасугай.

   3.Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Гантөмөрт даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛ

---oOo---