Журам батлах тухай

2016-12-08 00:00:00
2016 оны 12  сарын 08-ны өдөр                                                           Дугаар А/864                                                                        Улаанбаатар хот
 
 
 
 
 
Журам батлах тухай
 
 
          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “е”, 29.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
          1.Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг 2 дугаар, Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн үндсэн мэдээллийн жагсаалтыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.
 
          2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг нийслэлийн бүх шатны байгууллагад, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүүд тус тус үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                            ЗАХИРАГЧ                                                                  С.БАТБОЛД