Дүрэм батлах тухай

2016-10-27 00:00:00
2016 оны 10 сарын 27-ны өдөр                                                                         Дугаар А/758                                                                Улаанбаатар хот
 
 
                                                                       
Дүрэм батлах тухай
 
 
         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
            1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.
 
            2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын бүтэц, орон тооны тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/76 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
                                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                           ЗАХИРАГЧ                                                            С.БАТБОЛД