Гарчиг Огноо
281 Улсын дугаар нь 5, 0-өөр төгссөн тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн татвараа төлөх хугацаа дуусахад 3 өдөр үлдлээ 2020-05-29
282 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2020-05-29
283 Заавар, загвар батлах тухай 2020-05-29
284 Эцэг, эхчүүдэд бага насны хүүхэддээ тавих хараа хяналтаа сайжруулах хэрэгтэй байгааг онцолж хэллээ 2020-05-29
285 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-29
286 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-29
287 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-29
288 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас 920 иргэнийг ажлын байраар хангажээ 2020-05-29
289 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-29
290 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-05-29
291 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-05-29
292 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-29
293 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-05-29
294 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-05-29
295 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, чадавх бэхжүүлэх тухай 2020-05-29
296 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-29
297 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-29
298 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-29
299 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-05-29
300 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-29