Гарчиг Огноо
241 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-06-15
242 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-15
243 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-15
244 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2020-06-15
245 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-06-15
246 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-06-15
247 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-15
248 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-15
249 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2020-06-15
250 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-06-15
251 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-06-15
252 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-15
253 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-06-15
254 Нийслэлийн бүх дүүрэгт “Олон нийтийн хөгжлийн төв” байгуулна 2020-06-14
255 Хоёр давхар цахилгаан автобус удахгүй нийтийн тээврийн үйлчилгээнд гарна 2020-06-14
256 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Шадивлангийн зуслангийн 12 байршилд орц гарц чөлөөлөх ажлыг зохион байгууллаа 2020-06-13
257 Нийслэлийн хэмжээнд аюулгүй байдлыг хангуулах Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хэлэлцлээ 2020-06-12
258 Нийслэл хотыг хөгжлийн дараагийн шатанд гаргах бодлогын баримт бичгийг Засгийн газраар батлууллаа 2020-06-12
259 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-06-12
260 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-06-12