Гарчиг Огноо
21881 Халаалтын улирал эхлэх хугацааг тогтоох тухай 2011-08-30
21882 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011-08-30
21883 Хөрөнгө гаргах тухай 2011-08-30
21884 Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 2011-08-30
21885 Түлш нөөцлөх агуулахаас дүүргүүдэд боловсруулсан түлш тээвэрлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2011-08-30
21886 Засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-08-30
21887 Хөрөнгө оруулалт хийлгэх тухай 2011-08-26
21888 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2011-08-26
21889 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-08-26
21890 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011-08-25
21891 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2011-08-23
21892 Удирдах хороо байгуулах тухай 2011-08-23
21893 Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээний зураг, төсөв боловсруулах 2011-08-23
21894 Төсөл сонгон шалгаруулах "Нийслэлийн дэд комисс"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2011-08-22
21895 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-08-18
21896 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-08-18
21897 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-08-18
21898 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-08-16
21899 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуупах тухай 2011-08-16
21900 2011.08.15 Үүрэг даалгавар 2011-08-15