Гарчиг Огноо
21521 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2012-04-25
21522 Контракт дүгнэх тухай 2012-04-25
21523 Тээврийн хэрэгслэл худалдан авахыг зөвшөөрөх тухай 2012-04-25
21524 Чингэлтэй дүүргийн орон сууцны хороолол доторх авто замын засвар 2012-04-25
21525 Улаанбаатар хотын доторх авто замуудын урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэх 2012-04-25
21526 Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотод хэрэгжих дараах авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын хяналтыг хэрэгжүүлэх 2012-04-25
21527 СХД, 25-р хороо, Зүүн салааны 3.6 км авто замыг шинэчилж, шинээр 1.2 км авто зам үргэлжлүүлэн барих 2012-04-25
21528 2012 онд Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засварын ажлуудыг гүйцэтгэх тухай 2012-04-25
21529 2012 онд Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засварын ажлуудыг гүйцэтгэх тухай 2012-04-25
21530 Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1-р амбулаторийн барилгын өргөтгөлийн үргэлжлэл, засвар, хэрэглээний халуун усны шугамын засвар 2012-04-25
21531 2012 онд “Налайх дүүрэг, Городок, 75 ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн ажлыг холболтын зураг төслийн хамт гүйцэтгэх” 2012-04-25
21532 Үүрэг даалгавар 2012-04-25
21533 Гэр хорооллын айл өрхөд ахуйн хэрэгцээний усан халаатын зуух нийлүүлж, суурилуулах 2012-04-24
21534 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2012-04-20
21535 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2012-04-19
21536 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2012-04-19
21537 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-04-18
21538 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-04-18
21539 Баруун сэлбийн гудамжийг Төмөрчний гудамжтай холбох 0.24 км авто зам 2012-04-16
21540 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-04-12