Гарчиг Огноо
21301 Минж нутагшуулах, үржүүлэх төслийн нэгж” байгуулсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-05-18
21302 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-18
21303 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-18
21304 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-18
21305 Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчлэх цогц арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2012-05-17
21306 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-17
21307 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2012-05-17
21308 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2012-05-17
21309 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2012-05-17
21310 Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэх тухай 2012-05-17
21311 Эд хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2012-05-17
21312 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2012-05-17
21313 Нүүрс химийн аж үйлдвэрийн иж бүрэн цогцолбор барих төслүүдийг дэмжиж газар эзэмшүүлэх тухай 2012-05-17
21314 Шүүхийн шийдвэр биелүүлж, газар албадан чөлөөлөх тухай 2012-05-17
21315 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-05-17
21316 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-05-17
21317 “Явган хүний зам-3”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн болон дугуйн зам” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2012-05-17
21318 “Баянзүрх дүүргийн Гачуурт тосгонд Соёлын төвийн барилга, байгууламж 2012-05-17
21319 Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай 2012-05-17
21320 Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай 2012-05-17