Гарчиг Огноо
21281 Үндэсний болон нийслэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 2012-05-29
21282 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-29
21283 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-05-29
21284 Үүрэг даалгавар 2012-05-28
21285 Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-05-25
21286 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-22
21287 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-05-22
21288 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-22
21289 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-22
21290 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-22
21291 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-05-22
21292 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах зөвшөөрөл олгох тухай 2012-05-22
21293 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах зөвшөөрөл олгох тухай 2012-05-22
21294 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2012-05-22
21295 Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглагдах тээвэрлэлтийн баримт бичгийг хэвлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2012-05-21
21296 Гэр хорооллын айл өрхөд ердийн сайжруулсан зуухыг нийлүүлэх, суурилуулах 2012-05-18
21297 Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах 2012-05-18
21298 Эмнэлгийн тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх 2012-05-18
21299 Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засварын ажлуудыг гүйцэтгэх 2012-05-18
21300 Барилгын түр хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулах тухай 2012-05-18