Гарчиг Огноо
21081 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2012-10-31
21082 Улаанбаатарын Эйфелийн цамхаг Богд уул 2012-10-31
21083 Орлон гүйцэтгэгч томилох тухай 2012-10-26
21084 Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2012-10-25
21085 Шагнах тухай 2012-10-25
21086 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-25
21087 Улаанбаатар таймс: Есүгэн охины хүсч явсан энхийг эрхэмлэсэн, аюулгүй нийгэм Монголд тогтох учиртай 2012-10-25
21088 Ю.Дэлгэрмааг ажлаас чөлөөлөх тухай 2012-10-24
21089 Г.Болормааг ажилд томилох тухай 2012-10-24
21090 Журам батлах тухай 2012-10-23
21091 Газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авах тухай 2012-10-23
21092 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2012-10-23
21093 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-23
21094 Гэр олгох тухай 2012-10-23
21095 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2012-10-23
21096 Үүрэг даалгавар 2012-10-22
21097 Г.Батсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2012-10-19
21098 О.Эрдэнэбатыг ажилд томилох тухай 2012-10-19
21099 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-19
21100 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны “Газрын харилцаа, хот төлөвлөлт, барилгажилтад гарч буй зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид авах арга хэмжээний тухай” 3/10 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2012-10-18