Гарчиг Огноо
21061 2011.06.20 Үүрэг даалгавар 2011-06-20
21062 Хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-17
21063 Хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-17
21064 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-06-17
21065 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2011-06-17
21066 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2011-06-17
21067 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2011-06-17
21068 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2011-06-17
21069 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011-06-17
21070 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011-06-17
21071 Сургуулийн нэр, үүсгэн байгуулагчийг өөрчлөх тухай 2011-06-17
21072 Аудит, хяналт шалгалтын мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 2011-06-17
21073 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-06-16
21074 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2011-06-16
21075 Тендерийн хэмнэлтийг зарцуулах тухай 2011-06-16
21076 Нийслэлийн Авто замын газар нь 2011 онд Улаанбаатар хотод төмөр зам дээгүүрх гүүрэн гарц барих ажлыг гүйцэтгэх 2011-06-14
21077 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2011-06-13
21078 Зөвлөлийн бурэлдэхуүн, барилгын газар хөдлөлийн тэсвэрлэлтийн паспортын загвар батлах тухай 2011-06-13
21079 Контракт гэрээ болон нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагын удирдлагуудтай байгуулсан нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээг дүгнэсэн дүнгийн тухай 2011-06-13
21080 Захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 2011-06-13