Гарчиг Огноо
21041 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2011-07-08
21042 Эрх шилжүүлэх тухай 2011-07-08
21043 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-07-08
21044 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-07-08
21045 “Цахилгаан тээвэр” НӨҮГ-ын троллейбус угсрах ажлын байр, үйлдвэрлэлийн барилгын өргөтгөлийн ажил гүйцэтгэх 2011-07-08
21046 Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар нь Дэнжийн 1000-ийн автобусны эцсийн зогсоолын орчны зам, талбайн өргөтгөл, шинэчлэл, үйлчилгээний барилга, байгууламжийн ажил гүйцэтгэх 2011-07-08
21047 Эрүүлжүүлэх шинжилгээ зохион байгуулах тухай 2011-07-07
21048 "Хог хаягдлын менежмент" сэдэвт хичээл оруулах тухай 2011-07-06
21049 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2011-07-06
21050 Хөрөнгө балансаас балансанд шилжүүлэх тухай 2011-07-06
21051 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2011-07-05
21052 Монгол туургатан хүүхдийн урлагийн наадмын тухай 2011-07-05
21053 Нийслэлийн өмчит хөрөнгө бүртгэх тухай 2011-07-05
21054 2011.07.05 Үүрэг даалгавар 2011-07-05
21055 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2011-07-04
21056 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай 2011-06-27
21057 Гэрээт ажлын хэсэг ажиллуулах тухай 2011-06-27
21058 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-27
21059 БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Улаанбаатар хотын Бээжингийн гудамжны шинэчлэлт, тохижилтын ажлын инженерийн геологийн судалгааны болон байрзүйн зураглал боловсруулах 2011-06-24
21060 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргүүдийн харъяа газар, хороодыг нийслэлийн өндөр хурдны нэгдсэн сүлжээнд холбох” ний 2011-06-24