Гарчиг Огноо
20901 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2011-06-13
20902 Зөвлөлийн бурэлдэхуүн, барилгын газар хөдлөлийн тэсвэрлэлтийн паспортын загвар батлах тухай 2011-06-13
20903 Контракт гэрээ болон нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагын удирдлагуудтай байгуулсан нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээг дүгнэсэн дүнгийн тухай 2011-06-13
20904 Захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 2011-06-13
20905 Нийслэлийн 2010-2011 оны өвөлжилтийн дүн, 2011-2012 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2011-06-10
20906 Ажлын хэсэг томилох тухай 2011-06-10
20907 "Дээлтэй монгол-2011" наадам зохион байгуулах тухай 2011-06-08
20908 Хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-08
20909 Төлбөр хураах шинэ хэлбэрт шилжих тухай 2011-06-07
20910 Хөрөнгө гаргах тухай 2011-06-07
20911 2011.06.04 Үүрэг даалгавар 2011-06-04
20912 Нийслэлийн Авто замын газар нь 2011 онд Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг сайжруулахаар Майхан толгойн авто зам, гүүрийн барилгын ажил 2011-06-03
20913 Дайчилгаатай команд штабын хээрийн сургууль явуулах зардал гаргах тухай 2011-06-03
20914 Сургалт зохион байгуулах тухай 2011-06-02
20915 Нийслэлийн ажилгүй иргэдийн судалгааг явуулах тухай 2011-05-31
20916 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2011-05-31
20917 Урамшуулах тухай 2011-05-30
20918 Санхүүжилтийн эрх шилжүүлэх тухай 2011-05-27
20919 Эрхийн бичгээр урамшуулах тухай 2011-05-27
20920 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг галын дохиолол, камерийн хяналтын системтэй болгох тухай 2011-05-27