Гарчиг Огноо
20841 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2012-01-17
20842 Орон нутгийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад орсон өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх тухай 2012-01-16
20843 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-01-16
20844 “Автозам, гүүрийн хайгуул, зураг төсөл боловсруулах” 2012-01-16
20845 Дэлхийн өвлийн хотуудын дарга нар Улаанбаатар хотод чуулж байна 2012-01-13
20846 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулж явуулах тухай 2012-01-11
20847 Хөрөнгө данснаас хасах тухай 2012-01-10
20848 Үүрэг даалгавар, биелэлт 2012-01-09
20849 Үйл ажиллагааны зардал батлах тухай 2012-01-06
20850 Өвлийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2012-01-06
20851 "Иргэдийн оролцоо-Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил"-ийн зорилтыг хэрэгжүүлэх тухай 2012-01-03
20852 МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2012-01-01
20853 ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО-ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012-01-01
20854 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 2012-01-01
20855 Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ 2012-01-01
20856 Засгийн Газрын 2 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
20857 Засгийн Газрын 11 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
20858 Засгийн Газрын 56 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
20859 Засгийн Газрын 61 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
20860 Засгийн Газрын 106 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01