Гарчиг Огноо
20501 2010.05.31 Даваа 2010-05-31
20502 Дайчилгаатай команд штабын хээрийн сургууль явуулах зардал гаргах тухай 2010-05-30
20503 "Зам тээврийн оновчтой систем" төслийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2010-05-28
20504 Улаанбаатар түншүүдтэйгээ уулзаж байна. 2010-05-28
20505 Улаанбаатар хот-Түншүүдийн зөвлөлдөх уулзалт амжилттай өндөрлөлөө 2010-05-28
20506 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2010-05-27
20507 Хөрөнгө гаргах тухай 2010-05-27
20508 Аудит, хяналт шалгалтын мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 2010-05-27
20509 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг галын дохиолол, камерийн хяналтын системтэй болгох тухай 2010-05-27
20510 Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 2010-05-26
20511 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2010-05-26
20512 "Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах" тухай 2010-05-26
20513 Татварын буцаан олголтын тухай 2010-05-26
20514 Хөрөнгө гаргах тухай 2010-05-26
20515 "Ара- Суха" ХХК- ийн барилгыг нийслэлийн өмчид шилжүүлэн авах тухай 2010-05-26
20516 Эрх шилжүүлж, хөрөнгө гаргах тухай 2010-05-23
20517 Төгсөлтийн шалгалтын комисс байгуулах тухай 2010-05-21
20518 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-05-21
20519 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-05-18
20520 Mongolnews.mn Гэр хорооллын 76 айл цэвэр, бохир усны шугамд холбогдоно 2010-05-17