Гарчиг Огноо
20501 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ 2013-02-01
20502 Ш.Жаргалсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2013-02-01
20503 Ш.Одгэрэлийг ажилд томилох тухай 2013-02-01
20504 Р.Хадбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2013-02-01
20505 Ш.Сүхбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2013-02-01
20506 Э.Баттулгыг ажилд томилох тухай 2013-02-01
20507 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-02-01
20508 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-02-01
20509 Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-02-01
20510 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах 2013-02-01
20511 Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлтийн ажлыг зохион байгуулах 2013-02-01
20512 Шагнах тухай 2013-02-01
20513 Шагнах тухай 2013-02-01
20514 “Хүн ам”-ын мэдээллийн сан шинэчлэн байгуулах тухай 2013-02-01
20515 Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2013-02-01
20516 Журам батлах тухай 2013-02-01
20517 Филиппин, БНСУ-д томилон ажиллуулах тухай 2013-02-01
20518 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуй газрын бүтэц, орон тооны тухай 2013-02-01
20519 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-02-01
20520 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2013-02-01