Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
2 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
3 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
4 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
5 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
6 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
7 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
8 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
9 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
10 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
11 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
12 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
13 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
14 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
15 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
16 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
17 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
18 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
19 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
20 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14