Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Нийслэлийн 2020 оны төсвийн өөрчлөлт 2020-11-24
2 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-17
3 Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-20
4 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
5 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
6 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
7 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
8 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
9 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
10 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
11 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
12 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
13 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
14 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
15 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
16 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
17 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
18 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
19 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
20 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15