Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
2 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
3 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
4 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
5 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
6 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
7 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
8 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
9 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
10 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
11 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
12 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
13 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
14 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
15 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
16 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
17 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
18 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
19 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
20 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07