Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
2 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
3 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
4 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
5 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
6 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
7 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
8 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12
9 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
10 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
11 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
12 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
13 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
14 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
15 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
16 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
17 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
18 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
19 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
20 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14