Тендер


Гарчиг Огноо
81 “45-р сургуулийн гадна фасад сэргээн засварлах”-СБД 2016-02-22
82 “16-р сургуулийн халаалтын засвар”-СБД 2016-02-22
83 “Эрүүл мэндийн төвд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авах”-СБД 2016-02-22
84 “8-р хороо, 1-р байрны орц дундын тохижилт хийх”-СБД 2016-02-19
85 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2016-02-19
86 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2016-02-19
87 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2016-02-19
88 “Салбар амбулатори-1-ийн засвар”-СБД 2016-02-17
89 “Нийслэлийн Налайх дүүргийн захирагчийн ажлын албаны оффис үйлчилгээний барилга барих” төсөл 2016-02-17
90 Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга барих төсөл 2016-02-17
91 Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын өргөтгөл барих” төсөл 2016-02-17
92 Баянгол дүүргийн Замын цагдаагийн тасгийн конторын барилга барих төсөл 2016-02-17
93 “ЕБС-ын технологийн эрэгтэй кабинетад тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгсэл худалдан авах”-СБД 2016-02-16
94 “ЕБС-ын технологийн эмэгтэй кабинетад тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгсэл худалдан авах”-СБД 2016-02-16
95 “Хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд үйлчилгээний автомашин худалдан авах”-СБД 2016-02-13
96 Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотыг утасгүй интернетжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх 2016-02-02
97 “Нийслэлийн Засаг захиргааны 1 дүгээр байр буюу Засаг даргын Тамгын газрын байрыг буулгаж шинээр барих” 2016-02-01
98 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд 47 дугаар цэцэрлэгийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих төсөл 2016-01-29
99 Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороонд 54 дүгээр цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн барилга барих төсөл 2016-01-29
100 Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороонд 114 дүгээр сургуулийн спорт заалны барилга барих төсөл 2016-01-29