Тендер


Гарчиг Огноо
181 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-21
182 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-05-19
183 СБД-“1-р байрны гадна талын фасад засвар /6-р хороо/” 2015-05-18
184 СБД-“2-р байрны гадна талын фасад засвар /6-р хороо/” 2015-05-18
185 СБД-“Хангайн 14, 15, 8-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган хайрган зам хийх /12-р хороо/” 2015-05-18
186 СБД-“24-р байрны гадна талын фасад засвар /6-р хороо/” 2015-05-15
187 СБД-“45-р байрны гадна талын фасад засвар /10-р хороо/” 2015-05-15
188 СБД-“46-р байрны гадна талын фасад засвар /10-р хороо/” 2015-05-15
189 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-14
190 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-14
191 СБД-“68 дугаар цэцэрлэг, 6 дугаар сургуулийн хажуугийн авто зогсоол хийх /5 дугаар хороо/” 2015-05-14
192 СБД-“1, 2, 3 дугаар байрны гадна тохижилт хийж сэргээн засварлах /8 дугаар хороо/” 2015-05-14
193 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-05-14
194 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-13
195 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-12
196 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА. 2015-05-08
197 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-08
198 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-05-08
199 Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй “7-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга"-СБД 2015-05-05
200 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-05-04