Тендер


Гарчиг Огноо
181 “1 дүгээр сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай холбох хүзүүвчийн барилга” /СБД, 1 дүгээр хороо/” 2015-03-24
182 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-23
183 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-18
184 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-13
185 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
186 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
187 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
188 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
189 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-12
190 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-03-12
191 ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2015-03-12
192 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-10
193 ЦАХИМ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-09
194 СБД-“1 дүгээр хороо 1, 4, 25, 33 дугаар байр, 2 дугаар хороо 2б байр, 3 дугаар хороо 10 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-09
195 СБД-“7 дугаар хороо 4, 7, 8, 9, 10 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-09
196 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
197 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
198 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 2015-03-06
199 СБД-“10 дугаар хорооны 16, 17, 18, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41 дүгээр байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-06
200 СБД-“1 дүгээр хорооны 24, 2 дугаар хорооны 1а, 27, 31, 32, 3 дугаар хорооны 14б, 16, 17, 18, 19, 43, 44, 45 дугаар байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх” 2015-03-06