Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
61 Хөтөлбөр батлах тухай /чацаргана/ 2010-01-01
62 Үндэсний хороо байгуулах тухай 2010-01-01
63 Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол уламжлалт бий биелгээ/ 2009-01-01
64 Хөтөлбөр батлах тухай /Хүнсний баталгаа/ 2009-01-01
65 Хөтөлбөр батлах тухай /газар хөдлөлт/ 2009-01-01
66 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай 2009-01-01
67 Хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай /ЖДҮ/ 2009-01-01
68 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2009-01-01
69 Хөтөлбөр батлах тухай /МУ-г үйлдвэржүүлэх/ 2009-01-01
70 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай 2009-01-01
71 2010 оныг "Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил" болгох тухай 2009-01-01
72 Атрын-3 дахь аян 2008-01-01
73 Дэд хөтөлбөр батлах тухай /Бичил уурхай/ 2008-01-01
74 Хөтөлбөр батлах тухай /эрүүл ундны усаар хангах/ 2008-01-01
75 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2008-01-01
76 Хөтөлбөр батлах тухай /Монгол бичгийн/ 2008-01-01
77 Хөтөлбөр батлах тухай /Ахуйн үйлчилгээний/ 2008-01-01
78 Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2008-01-01
79 Хөтөлбөр батлах тухай /УБ-ын гэр хорооллын/ 2008-01-01
80 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2008-01-01